Català / Castellano / English

imatge capçalera

L'empresa

Corpi, gestió integral de l’aigua SL és una empresa jove amb experiència i implicació en el món del disseny, la instal·lació i la posada en funcionament d’estacions depuradores, plantes de potabilització i de reutilització d’aigües.

A Corpi, gestió integral de l’aigua comptem amb la tecnologia i la capacitat per assessorar la vostra empresa en la gestió racional i econòmica de l’aigua (minimització del consum, depuració d’aigües residuals i possibilitat de reutilitzar-les).

La nostra experiència inclou tots els àmbits del tractament d’aigües (sector industrial, instal·lacions urbanes i turístiques) amb projectes i assessoraments dins de l’àmbit nacional, i també internacional.

Per garantir el millor servei i la millor qualitat en els treballs disposem de:

  • Un ampli equip humà integrat per enginyers, tècnics i operaris amb experiència contrastada en el sector del tractament d’aigües.
  • Un magatzem de 600 m2 a la nostra seu de Torelló, on disposem de tot l’equipament i l’utillatge necessari per tal de satisfer eficaçment qualsevol necessitat de les obres.
  • Un laboratori per a la realització dels principals paràmetres de control de les aigües residuals, a més d’equips de mesura portàtils per fer diagnosis i auditories d’instal·lacions de tractament.

Els nostres serveis cobreixen tot el cicle de l’aigua, des de la seva potabilització, passant per la seva depuració i també per la seva reutilització.

foto_empresa foto_empresa

 

Corpi, gestió integral de l’aigua SL |  Carrer Mas de les Vinyes, 29  |  08570 - Torelló (Barcelona)  |  Tel. 93 859 20 94 - Fax 93 850 56 68  |  info@corpi.cat